Östra Svealands Fotoklubbar (SVEFO)

 

SVEFO var en regional organisation för fotoklubbar i östra Svealand och på Gotland. SVEFO lades ner enligt beslut på årsmötet 30 mars 2019. Om nästa årsmöte också fattar beslut om nedläggning är SVEFO definitivt nedlagt (enligt stadgarna ska beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande årsmöten).

Sista bildtävlingen, BILD-19, som arrangerades av SVEFO slutade, som vanligt, med att EFK blev bästa klubb.

Resultatlistor

Bilder med omdömen


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright