Enskede Fotoklubb, tävling Reportage/Bildberättelse 2019.

Resultat

Regler

Tävlingen är fristående och ingår inte i klubbmästerskapet.

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Enskede Fotoklubb som betalat medlemsavgiften för 2019 och för hedersmedlemmar. Varje deltagare får lämna in ett (1) tävlingsbidrag bestående av minst 5, högst 10 digitala bildfiler; monokromt, färg eller blandat. Reportaget/bildberättelsen skall skildra en HÄNDELSE. Händelsen kan vara verklig eller iscensatt (regisserad).

Utöver bilderna ska reportaget/bildberättelsen ha en titelsida i .jpg -format. På denna sida får vid behov placeras en förklarande text. Typsnittet bör inte vara mindre än 14 punkter och gärna lättläst. Fotografens namn får inte framgå av titel eller text.

Bildbehandling: Det är tillåtet att manipulera bilderna i ett bildbehandlingsprogram.

Bildformat: Bilden längsta sida får vara högst 2000 pixlar, höjden högst 1080 pixlar och storleken högst 2MB. Samtliga filer ska vara i formatet .jpg. Bildfilerna ska vara märkta så att bilderna visas i rätt ordning.

Tävlingsbidraget skickas med e-post till reportage@enskedefotoklubb.se .Bidraget skall vara uppladdat senast den 1 oktober 2019 kl 23.59.

Vinnaren utses genom omröstning på hemsidan bland klubbens medlemmar. Varje medlem får välja ut tre reportage/bildberättelser, utan inbördes ordning, som hon/han tycker bäst om. Det är INTE tillåtet att rösta på det egna bidraget!

För dina tre röster anger du namnen på respektive reportage.

Skriv ditt eget namn också.

 Mejla till reportage@enskedefotoklubb.se senast 31 oktober 2019.

Resultatet redovisas på klubbmötet i november.


Copyright © Enskede Fotoklubb : info@enskedefotoklubb.se cookies copyright